8 تأثیر افسردگی بر بدن انسان که نمی دانستید!

افسردگی نه‌ تنها روان بلکه بدن را هم تغییر می‌ دهد؛ بر سلامت جسمانی تأثیر می‌ گذارد و می‌ تواند باعث بیماری‌ های جدی دیگر شود؛ در بیزاَپ می‌ خواهیم پیامدهای فیزیکی آن را

نحوه کنار آمدن با افسردگی ناشی از قطع عضو

قطع عضو اتفاقی دردناک در زندگی است که کنار آمدن با آن دشوار است و ممکن است منجر به افسردگی شود. روش‌های کنار آمدن با افسردگی ناشی از قطع عضو و بهبود آن چیست؟