اقتصاد گیگ چیست؟ راهنمای کامل اقتصاد گیگ در سال 2021

در واقع اقتصاد گیگ یک بازار آزاد است که در آن اشخاص از طریق قراردادهای کوتاه مدت و به‌صورت مستقل کسب درآمد می‌کنند. در اغلب موارد، نیروهای کار فعال در اقتصاد ...