راز داشتن پیازهای ترد و تازه!

پیاز از آن دسته سبزیجاتی است که در هر نوع غذایی نقش پر رنگ دارد اما افراد نمیدانند چطور آن را تازه نگه دارند! در این مقاله با راز داشتن پیازهای ترد و تازه آشنا شوید!