business-logo

گیره های رومیزی آمل صمعت

کسب و کار صنایع جوش و برش قائم

1400/10/25

عنوان

گیره های رومیزی آمل صمعت

شهر

اصفهان

نام کسب و کار

صنایع جوش و برش قائم

دسته بندی

خانه و ساختمان

تعداد بازدید ها

4 بازدید

توضیحات

گیره های رو میزی آمل صنعت با 18 ماه گارانتی تعویض بدون قید و شرط از سایزهای 100 به قیمت هفتصد هزار تومان 120 به قیمت نهصد هزار تومان 140 به قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان 160 یه قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان 180 به قیمت یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان 200 به قیمت یک میلیون و هشتصد و پنجاه

صنایع جوش و برش قائم