business-logo

برگذار کننده کلاس های آموزشی

کسب و کار هوشمندسازی ساختمان

1400/10/15

عنوان

برگذار کننده کلاس های آموزشی

شهر

اهواز

نام کسب و کار

هوشمندسازی ساختمان

دسته بندی

ایمنی و برقی

تعداد بازدید ها

1 بازدید

توضیحات

برگزاری وبینار آموزشی برای دانشگاه شهید چمران اهواز

هوشمندسازی ساختمان