business-logo

بازسازی مسکونی میرزاطاهر

کسب و کار گروه مهندسی معماری ایواز

1400/10/16

عنوان

بازسازی مسکونی میرزاطاهر

شهر

اصفهان

نام کسب و کار

گروه مهندسی معماری ایواز

دسته بندی

حرفه‌ای

تعداد بازدید ها

2 بازدید

توضیحات

هزینه تمام شده در قسمت آشپزخانه برای کارفرما یک سوم قیمت. ما مشاوره می‌دهیم تا با کمترین هزینه بازسازی و ساختمان شما نهایی شود. صادقت اصل اول مشاوره ماست. (نمونه قبل از بازسازی) عکس بعد از بازسازی را در عکسهای دیگر مشاهده کنید.

گروه مهندسی معماری ایواز